Digitalna Štampa

Ova vrsta štampe se primenjuje za male tiraže i poslove sa kratim rokovima isporuke. Prednosti digitalne štampe su visok kvalitet, brza izrada proizvoda i pristupačna cena malih tiraža. Za digitalnu štampu Promotech koristi KONICA MINOLTA mašine do formata 330×480 mm.