UV Štampa

UV štampa je digitalna štampa prilikom koje štamparska boja nanešena na materijal se suši odmah uz pomoć UV svetla. Prilikom direktnog UV štampanja je smanjena emisija isparljivih organskih jedinjenja i ne proizvodi dodatne mirise