01.

Sito Štampa

Sito štampa predstavlja jednu od najstarijih tehnika štampe. Pogodna je za štampu na svim vrstama materijala. Ovom tehnikom najčešće se štampaju: majice, radna odela, pvc nalepnice…

02.

Tampon Štampa

Potreba štampe na površinama koje nisu ravne dovela je do pojave tampon štampe. Pogodna je za štampanje najsitnijih detalja. Odlikuje se izuzetnom oštrinom otiska i velikom…

03.

Digitalna Štampa

Ova vrsta štampe se primenjuje za male tiraže i poslove sa kratim rokovima isporuke. Prednosti digitalne štampe su visok kvalitet, brza izrada proizvoda i pristupačna cena …

04.

UV Štampa

UV štampa je digitalna štampa prilikom koje štamparska boja nanešena na materijal se suši odmah uz pomoć UV svetla. Prilikom direktnog UV štampanja je smanjena emisija isparljivih organskih jedinjenja i ne proizvodi dodatne mirise